Werkwijze

De schrijver Mark Twain schreef: 'Every joke is a tiny revolution'.

Alhambra ontwikkelt campagnes op basis van Herrie, Humor en Hoop. Wij vergroten de markt voor duurzame, circulaire en eerlijke producten. Hiervoor werken we samen met ngo’s, kennisinstituten en bedrijven. De werkwijze van deze "Kleine Revolutie" kent grofweg vijf fases:

 1. We onderzoeken Herrie en Hoop.

  We onderzoeken of het issue de potentie heeft om publieke verontwaardiging te veroorzaken, de Herrie, en of het handelingsperspectief voor de consument, de Hoop, relevant genoeg is.

 2. We bouwen een consortium.

  We werken aan een intelligente samenwerking tussen Herrie- en Hoop-partners. Ofwel een consortium van ngo's, kennisinstituten en bedrijven.

 3. We creëren Herrie.

  Onze Herrie-partners creëren zorgvuldig afgestemd publieke verontwaardiging (howls) rondom het maatschappelijke of ecologische issue.

 4. We produceren Humor.

  Om van Herrie naar Hoop te komen produceren wij content met een scherpe laag Humor. Het is onze overtuiging dat humor mensen ontvankelijk maakt voor nieuwe keuzes; de basis van iedere kleine en grote revolutie.

 5. We bieden Hoop.

  De Hoop-partners gebruiken het Herrie-moment voor het vermarkten van hun oplossing. Zij bieden de consument hiermee een positief handelingsperspectief, ofwel Hoop.

Nieuwsbrief ontvangen?